Kolędnicy Misyjni 2017

fot.arch. par.
Rozesłanie kolędników Dwie grupy gotowe do działania