Kolędnicy Misyjni 2014

foto: arch. paraf.
v
Msza św. i rozesłanie Kolędników