Kolędnicy Misyjni
od 27 grudnia 2016 do 6 stycznia 2017

fot.arch. par.
Kolędnicy Misyjni - rozesłanie - 27 grudnia 2016
Zakończenie misyjnego kolędowania - 6 grudnia 2017