<HTML> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> </head> <TITLE>Ministranci</TITLE> <STYLE> .body { color:#663300; font-family: Verdana; font-size: 11; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: 000000; } .text { color:#000000; font-family: Verdana; font-size: 11; } A:active {color:black; text-decoration:none;} A:link {color:black; text-decoration:none;} A:visited {color:black; text-decoration:none;} A:hover {color:black; text-decoration:underline;} </STYLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"> <META content=parafia name=description> <META content="Parafia, Kobylin, Parafia w Kobylinie" name=keywords> <META content="MSHTML 6.00.2715.400" name=GENERATOR></HEAD> <BODY class=body bgColor=#6699CC> <TABLE class=body cellSpacing=0 cellPadding=0 width=800 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center background=PNG colSpan=2><IMG height=220 src="WP_20171223_0041.jpg" width=330 align=left border=0><FONT color=black size=3><BR><br><br> <CENTER><FONT face="Tahoma"><B><BIG>SBu|ba OBtarza <br>w Parafii p.w. Zw. StanisBawa BM<br> w Kobylinie <br> <hr> </BIG></BIG></B></FONT></FONT></CENTER></H5></TD> </H3></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: white 1px solid; BORDER-TOP: white 1px solid" vAlign=top width="23%"><FONT color=#000000> <H3 align=left><BR>&nbsp; Menu</H3>&nbsp;&nbsp; <A href="index.html">Strona gBwna</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="historia.html">Historia</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="duszpasterze.html">Duszpasterze</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="ogloszenia.html">OgBoszenia</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="intencje.html">Intencje</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="sakramenty.html">Sakramenty</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="galeria.html">Galeria</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="peregrynacja.html">Nawiedzenie MB </A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="rozwazania.html">Rozwa|ania</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="rozaniec.html">{ywy R|aniec</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="ministranci.html">Ministranci</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="animacjamisyjna.html">Animacja Misyjna</A> <BR>&nbsp;&nbsp <A href="nadzwyczajne.html">Nabo|eDstwa nadzwyczajne </A> <BR>&nbsp;&nbsp <A href="Biblioteka.pdf">Biblioteka parafialna</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.brewiarz.katolik.pl" target="_blank">Modlitwa brewiarzowa</a><BR>&nbsp;&nbsp; <A href="http://mateusz.pl/czytania/2011/" target="_blank"> Czytania na ka|dy dzieD</a><BR>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.franciszkanie-kobylin.pl/" target="_blank">Parafia MB przy {Bbku</a><BR>&nbsp;&nbsp; <A href="poradnik1.html">Praktycznik</A> <BR>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.pogotowieduchowe.pl/"> Pogotowie duchowe</a><BR>&nbsp;&nbsp; <A href="cmentarz.html"> Cmentarz</a><BR>&nbsp;&nbsp; <A href="dotacje.html"> Dotacje</a><BR>&nbsp;&nbsp; <A href="500lecie.html"> 500-lecie ko[cioBa</a><BR>&nbsp;&nbsp; <CENTER></FONT></TD> <TD style="BORDER-TOP: black 1px solid" vAlign=top background=PNG> <TABLE class=text border=0><center> <TBODY> <TR> <TD width=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD> <TD><FONT size=2> <p align=left> <br> <b>Modlitwa przed sBu|eniem</b> <br> Oto za chwil przystpi do oBtarza Bo|ego, do Boga, ktry rozwesela mBodo[ moj. Do [witej przystpuj sBu|by. Chc j dobrze peBni. Prosz Ci, Panie Jezu, o Bask skupienia, by my[li moje byBy przy tobie, by oczy moje byBy zwrcone na oBtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.<br><br> <b>Modlitwa po sBu|eniu</b> <br> Bo|e, ktrego dobro powoBaBa mnie do Twej sBu|by, spraw, bym u[wicony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzieD dzisiejszy i caBe me |ycie, szedB tylko drog zbawienia.<br> Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. </p> <hr><h4> SBu|ba oBtarza - 23 grudnia 2017 <br> <img src=WP_20171223_0041.jpg> <br> SBu|ba oBtarza - grudzieD 2015 <br> <img src=DSC02977.jpg><br> <img src=DSC03005.jpg> <br> <img src=P1050971.jpg> <br> <h2>Msza [w. poranna w Wigil Bo|ego Narodzenia <br></h2> <img src=P1050977.jpg><br> <img src=P1050985.jpg><br> <img src=P1050986.jpg><br> <img src=P1050987.jpg><br> <img src=P1050992.jpg><br> <img src=P1290934.jpg><br> <img src=P1290935.jpg> <br><img src=P1290936.jpg><br> <img src=P1290937.jpg><br> <img src=P1290938.jpg><br> <img src=P1290939.jpg><br> <img src=P1290941.jpg><br> <img src=P1290947.jpg> <br><img src=P1290948.jpg><br> <img src=P1290950.jpg><br> <img src=P1290951.jpg><br> <img src=P1290952.jpg><br> <img src=P1290954.jpg><br> <img src=P1290957.jpg> <br><img src=P1290959.jpg><br> <img src=P1290961.jpg><br> <hr> SBu|ba oBtarza - grudzieD 2014 <br> <img src=P1280012R.jpg> <img src=P1280010R.jpg> <img src=P1280002R.jpg> <img src=P1280004R.jpg> <img src=P1280005R.jpg> <img src=P1280007R.jpg> <img src=P1280011R.jpg> <br>Czerwiec 2014<br> <img src=minipilka.jpg> <br> <hr> Wielki Czwartek 2014 roku. Przyjcie trzech nowych ministrantw. <img src=P1250152.jpg> <img src=P1250153.jpg> <img src=P1250154.jpg> <img src=P1250155.jpg> <img src=P1250156.jpg> <img src=P1250159.jpg> <img src=P1250161.jpg> <img src=P1250165.jpg> <p align=center> <img src=P1250164.jpg> <img src=P1250163.jpg></p> <img src=P1250166.jpg> <img src=P1250172.jpg> <img src=P1250179.jpg> <img src=P1250182.jpg> <img src=P1250183.jpg> <img src=P1250184.jpg> <img src=P1250185.jpg> <img src=P1250186.jpg> <img src=P1250187.jpg> <img src=P1250189m.jpg> <img src=P1250192m.jpg> <img src=P1250193.jpg> <img src=P1250195.jpg> <img src=P1250196.jpg> <p align=center> <img src=P12501961.jpg> <hr> <iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/lOtt1F03QxI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br> Autor - Emil {. <hr> <A href="kre.html"><u>Ferie 2012 - zdjcia z krgielni</u></A> <BR>&nbsp;&nbsp;<br> <hr><h4> <P><a href=sluzenie.pdf> <B><u>SBu|enie w soboty.pdf</B> </u></p> <br> </BODY></HTML>