19 kwietnia 2016 roku rozpoczęła się renowacja okien - witraży,
a w 2017 kontynuowano prace z oknami w prezbiterium

fot.arch. par.
"Nawet najdłuższa droga rozpoczyna się od pierwszego kroku"... (witraża)
Czas na okna w prezbiterium