Nawiedzenie Matki Bożej

w kopii Obrazu Jasnogórskiej Pani

miało miejsce w naszej parafii 06 sierpnia 2011 roku.


Od 01 stycznia 2012 roku odbywa się Nawiedzenie Rodzin i Osób Samotnych

przez Matkę Bożą w Znaku Jasnogórskiej Ikony.


  Menu

   Strona główna
   Historia
   Duszpasterze
   Ogłoszenia
   Intencje
   Sakramenty
   Galeria
   Nawiedzenie MB
   Rozważania
   Żywy Różaniec
   Ministranci
   Animacja Misyjna
   Nabożeństwa nadzwyczajne
   Biblioteka parafialna
   Modlitwa brewiarzowa
   Czytania na każdy dzień
   Parafia MB przy Żłóbku
   Praktycznik
   Pogotowie duchowe
   Cmentarz
   Dotacje
   500-lecie kościoła
   

Fotoreportaż z Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii - na stronie Diecezjalnego Radia Rodzina kliknij tutaj


Dlaczego Nawiedzenie?
Matka Boża jest zawsze z nami i przy nas. Wędrujący po naszych domach Obraz jest przypomnieniem tej ważnej prawdy. Jest także mobilizacją do wspólnej, rodzinnej modlitwy, ale również do odnowienia i pogłębienia modlitwy osobistej. Nawiedzenie potrwa trzy lub cztery dni. Niech to będzie czas dobrze, mądrze i owocnie wykorzystany. Nie trzeba, oczywiście, nieustannie trwać przed Obrazem. Życie musi się toczyć swoim normalnym rytmem. I właśnie w to nasze codzienne, zwyczajne życie wchodzi Matka Jezusa i Nasza. By nas wspomóc, przypomnieć o sprawach ważnych, a często usuwanych „na później”, by modlitwy nasze, troski, kłopoty, ale i radości zanieść wraz z nami przed Tron Boga Wszechmogącego.
Niech to będą dobre, udane, owocne dni! A kiedy Obraz podąży dalej, niech zostanie owoc Nawiedzenia. Jaki? A to już każdy niechaj sam zdecyduje. Szczęść Boże!

Propozycje wspólnej modlitwy i rodzinnego czuwania przed Jasnogórskim Wizerunkiem tutaj.

Można z nich skorzystać w dowolny sposób, można coś dodać lub ująć. Można skorzystać z radiowej lub telewizyjnej transmisji Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 (Radio Maryja, Telewizja Trwam); można także odmówić lub zaśpiewać Apel samodzielnie.
Niezależnie od podanych niżej propozycji warto tak zorganizować sobie czas, żeby była chwila na modlitwę indywidualną (także cichą) i nie tylko wieczorem.
Teksty pieśni podanych w propozycjach znajdują się w dołączonej broszurce. Pieśni można sobie dobierać według własnego uznania, także uwzględniając okres liturgiczny (np. kolędy, pieśni postne, wielkanocne, czy adwentowe).
Uwaga! Z nawiedzeniem nie wiążemy żadnych opłat czy ofiar materialnych.

KALENDARIUM PEREGRYNACJI

- w Kobylinie do 8 lutego 2012 roku
- w Długołęce od 8 lutego do 20 maja 2012 roku
- w Kobylinie od 20 maja do 30 maja 2012 roku
- w Starym Kobylinie od 30 maja do 11 listopada 2012 roku
- w Kobylinie od 11 listopada 2012 roku.

UWAGA: W Długołęce i Starym Kobylinie obraz gości w każdym domu 3 dni.


Bogurodzico Dziewico,
Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko.
Zachęceni przykładem św. Jana,
który spod krzyża Jezusa zabrał Cię do siebie
oraz wspominając Twoją obecność i szczególnie owocne wstawiennictwo u Syna
na weselu w Kanie Galilejskiej,
pragniemy Cię Maryjo zaprosić w nasze diecezjalne, parafialne i rodzinne progi.
Matko Pielgrzymująca, tak jak niegdyś nawiedzając św. Elżbietę,
przyniosłaś Jej błogosławieństwo Jezusa, tak teraz i my prosimy,
wyjednaj nam u swego Syna łaskę pogłębionej wiary i życia według Ewangelii,
nawrócenie grzeszników, ożywienie życia sakramentalnego,
święte przeżywanie Dnia Pańskiego, wyjednaj nam zgodę i pokój w rodzinach,
radość dla dzieci, mądrość dla młodzieży, nadzieję dla bezrobotnych, chorych i samotnych,
aby w naszej Diecezji uwielbione było miłosierdzie Twojego Syna.
Maryjo prosimy, by Twoja obecność w naszych świątyniach,
wspólnotach parafialnych i w naszych domach, była znakiem Bożej łaskawości,
znakiem zbliżającym nas do Syna,
a przez Niego, w Duchu Świętym, do Ojca Niebieskiego. Amen.