Rozważania

  Menu

   Strona główna
   Historia
   Ogłoszenia
   Intencje
   Sakramenty
   Galeria
   Peregrynacja MB
   Zamyślenia
   Modlitwa brewiarzowa
    Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski

Wyobraźmy sobie, że Pan Bóg jest nieograniczonym źródłem duchowej energii; porównajmy Go do potężnej elektrowni. My jesteśmy odbiorcami tej energii; żarówkami. Po to, by energia mogła popłynąć z elektrowni do żarówki, potrzebny jest przewód, kabel po którym popłynie prąd. W znaczeniu duchowym tym kablem jest sakrament. Widzialne znaki sakramentów, na przykład polanie wodą przy chrzcie, namaszczenie św. olejem przy sakramencie chorych, słowa przysięgi małżeńskiej, to ów widzialny znak, ten duchowy "kabel" dzięki któremu dociera do nas to, co najważniejsze: Boża energia, czyli Łaska Boża. Kabel elektryczny widzimy, prądu, który po nim płynie nie widać. Sam kabel nie wystarczy, by zapaliła się w domu żarówka, musi po nim popłynąć prąd. Z kolei nawet najlepsza żarówka nie zaświeci, jeśli nie będzie miała zasilania. Bóg jest źródłem Łaski, sakramenty pozwalają na to, by ta łaska do nas dotarła, a my sami możemy "świecić", czyli żyć życiem duchowym, nadprzyrodzonym, prawdziwym, nieprzemijającym dopiero wtedy, gdy poprzez sakramenty zostaniemy zasileni energią Bożej Łaski. Jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.

ks. Janusz Giera


Wróć