Rozważania na Wielki Post





  Menu

   Strona główna
   Historia
   Ogłoszenia
   Intencje
   Sakramenty
   Galeria
   Peregrynacja MB
   Rozważania
   Modlitwa brewiarzowa
  







  1 ndz WP(b)2012 „Nawracajcie się” do tego, który jest prawdziwym Bogiem

Dzieci przed pierwsza komunią „zaliczają” pięknie wszystkie zdane im przez panią katechetkę zadania. A w trzeciej klasie spora część z nich już nic z tego nie pamięta. Młodzież przed bierzmowaniem z trudem potrafi wymienić przykazania Boże lub główne prawdy wiary. A co z dorosłymi? Najstarsze pokolenia znają jeszcze na pamięć i mały katechizm i wiele pieśni kościelnych. Ale w średnim pokoleniu i młodszym jest już z tym bardzo różnie.
Co się z nami stało? Co się stało, że o wiele łatwiej jest nam wymienić bohaterów pięciu najpopularniejszych seriali, niż ewangelistów czy kościelne przykazania. Dobrze się mają w naszym – katolickim przecież – kraju rozmaici wróżbiarze i wróżki, przepowiadacze przyszłości, układacze takich czy innych kart. Doprowadzono do tego, że religię, wiarę nazywa się u nas zabobonem, ciemnogrodem, ciemnotą, a ludzie na potęgę wierzą w rozmaite przepowiednie, horoskopy, wahadełka i wiele jeszcze innych rzeczy.
Wezwanie dzisiejszej Ewangelii jest bardzo krótkie i jednoznaczne. Chrystus wzywa wszystkich, którzy uważają się za Jego uczniów: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
„Wierzcie w Ewangelię” – a nie horoskopy, karty tarota czy przepowiednie wróżki. „Wierzcie w Ewangelię” – to wezwanie Pana Jezusa zakłada także poznawanie zasad naszej wiary. Po prostu trzeba wiedzieć, w co się wierzy. Dlatego tak ważna jest, na każdym etapie naszego życia, znajomość najprostszych prawd katechizmowych. Nie wolno traktować znajomości katechizmu jako czegoś, co jest przepustką do pierwszej komunii lub do bierzmowania, a co potem można po prostu zapomnieć i więcej się tym nie przejmować.
„Uwierzyć w Ewangelię” wiąże się nierozerwalnie z wezwaniem do nawrócenia. Kiedy Pan Jezus prosi: „Nawracajcie się” – to oznacza, żebyśmy odwracali się od głupoty, którą kusi nas władca tego świata do mądrości, której źródłem jest Stwórca, Pan Wszechrzeczy.
Przypomnijmy sobie pierwsze przykazanie dekalogu: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. To znaczy: Bóg jest tylko jeden, Jego poznawaj, Jemu uwierz, Jemu zaufaj, Jego słuchaj, Jemu bądź posłuszny.

ks. Janusz Giera


2 ndz WP(b)2012 Jego słuchajcie