Rozważania

  Menu

   Strona główna
   Historia
   Ogłoszenia
   Intencje
   Sakramenty
   Galeria
   Peregrynacja MB
   Zamyślenia
   Modlitwa brewiarzowa
    Eucharystia - znak obecności

Kolejnym znakiem Bożej Miłości, nad którym chcemy się pochylić jest Eucharystia - obecność Boga z nami. W dzień Wniebowstąpienia Pan Jezus, żegnając się ze swymi uczniami, obiecał, że będzie z nimi, z nami wszystkim aż do skończenia świata. Spełnieniem tej obietnicy jest właśnie Eucharystia. "Naucz się dziwić". Kawałek białego Chleba, w którym, z miłości do nas ukrył się Zbawiciel, powinien budzić w nas nieustające zdziwienie. I niekoniecznie chodzi o pytanie: "jak to możliwe", bo tego nigdy nie zrozumiemy. Chodzi raczej o zadziwienie się miłością i pomysłowością Pana Boga, który "wymyślił" jak w najprostszy dla nas do przyjęcia sposób być z nami możliwie jak najbliżej. I stał się pokarmem, a więc tym, bez czego człowiek nie może żyć. Trzecie przykazanie Boże i pierwsze przykazanie kościelne wskazują na wartość i ważność niedzielnej Mszy św. Dlatego tak ogromne znaczenie w naszym życiu duchowym ma regularny, cotygodniowy udział w Eucharystii. Wyrazem szacunku wobec Boga i bliźnich jest punktualność i udział w całym nabożeństwie aż do błogosławieństwa. Bardzo ważne jest, by nasz udział we Mszy św. był czynny, zaangażowany i pełny. Dlatego staramy się włączyć we wspólny śpiew, brać udział we wszystkich modlitwach, uważnie słuchać Słowa Bożego, przystąpić do Komunii św. Jeśli to tylko możliwe, to najlepiej, jeśli uczestniczymy we mszy będąc wewnątrz kościoła; tu jest łatwiej o właściwe skupienie i wzajemny kontakt. Słyszy się od czasu do czasu zarzut wobec ludzi chodzących do kościoła, ze się stroją, żeby się pokazać. Trudno jest wnikać w cudze intencje. Ale rodzi się pytanie: "Dokąd mamy iść ładnie, odświętnie ubrani, jak nie na spotkanie z Panem Jezusem"? Nasz strój świadczy także, w jakiś sposób, o naszej wierze, o naszym szacunku do Pana Boga, o naszym z rozumieniu wagi tego wydarzenie, jakim jest Msza św. Dlatego ten odświętny, uroczysty strój jest jak najbardziej właściwym sposobem na wyrażenie naszego stosunku do Pana Jezusa. Naucz się dziwić - że Pan Wszechświata stał się maleńką Hostią, z miłości do ciebie. Odpowiedz Mu swoją miłością.

ks. Janusz Giera


Wróć