Rozważania

  Menu

   Strona główna
   Historia
   Ogłoszenia
   Intencje
   Sakramenty
   Galeria
   Peregrynacja MB
   Zamyślenia
   Modlitwa brewiarzowa
    Sakrament małżeństwa - znak jedności

Ostatnim sakramentem, przy którym chcemy się zatrzymać, jest małżeństwo. To sakrament, w porównaniu z innymi, nietypowy. Innych bowiem udziela zwykle kapłan; tylko chrztu, w wyjątkowych wypadkach, może udzielić osoba nie mająca święceń. A sakramentu małżeństwa kapłan udzielić nie może. Udzielają go sobie nawzajem narzeczeni, wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej. Już sam ten fakt stawia sakrament małżeństwa na wyjątkowej pozycji. Największym z możliwych darów jakie otrzymaliśmy od Pana Boga, jest dar życia. Bez niego inne dary nie mają najmniejszego znaczenia. Stwórca zaprosił do współdziałania w przekazywaniu tego daru mężczyznę i kobietę. Ale nie chodzi tylko o przekazanie życia w sensie czysto biologicznym. Człowiek jest powołany do życia wiecznego. Kiedy raz zaistnieje, nie przestanie istnieć już nigdy. Nigdy! Dlatego też nie wystarczy tylko przekazać życie. Trzeba jeszcze nauczyć nowego człowieka, jak żyć, by tego daru nie zmarnować. By nie zmarnować wieczności. Zanim dziecko zacznie pobierać nauki w szkołach i w kościele, najpierw uczy się od swoich rodziców. I te pierwsze, najbardziej podstawowe nauki są fundamentem położonym pod te późniejsze. Im lepszy, solidniejszy będzie fundament, tym lepszy, solidniejszy, większy może powstać budynek. Dlatego tak ważne jest, żeby dziecko miało nie tylko biologicznych rodzicieli, ale żeby miało prawdziwą, pełną rodzinę, ojca i matkę. A że wszystko co ludzkie, jest kruche, słabe i ułomne, to także miłość mężczyzny i kobiety, którzy chcą stworzyć rodzinę, potrzebuje Bożego wsparcia, Bożej mocy. Daje ją sakrament małżeństwa. Jak żaden inny, ten sakrament jest znakiem głębokiej jedności Stwórcy i stworzenia - człowieka, którego Bóg uczynił kobietą i mężczyzną. Jest ten sakrament wreszcie dotknięciem i potwierdzeniem przez Bożą miłość miłości ludzkiej. Świat, który znamy, nie ma przyszłości, jeśli zabraknie w nim zdrowych, kochających siebie i Boga rodzin. Dlatego stanowczo trzeba się przeciwstawiać lekceważeniu sakramentu małżeństwa, bo tak naprawdę bez niego świat, jaki znamy, szybko przestanie istnieć. Królowo rodzin - módl się za nami. Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny - módl się za nami.

ks. Janusz Giera


Wróć